Il rischio educativo – lingua ceca

Collana: ,

Zásadní dílo a jedno z nejoriginálnějších v tvorbě Luigiho Giussaniho, Riziko výchovy, vyjadřuje myšlenku, která je středem celého jeho návrhu – jak je připomenuto v úvodu: „Hlavním tématem je pro nás ve všech našich rozhovorech vzdělání.“

V autorově návrhu jsou tři konstitutivní faktory: zprostředkování tradice v rámci současné zkušenosti, aby se mladí lidé osvobodili a dostali se do nejlepších podmínek pro kritické hodnocení každého aspektu skutečnosti.

Z „rizika“ konfrontace s okolním prostředím se vytváří osobnost vychovávaného: jeho svoboda.

Na těchto stránkách lze zachytit svěžest prožité a zažité výchovné koncepce – nejprve jako učitel na gymnáziu Berchet v Miláně a poté jako profesor na Katolické univerzitě v Miláně –, která je výsledkem hluboké znalosti lidské přirozenosti a zároveň historických a kulturních podmínek, jež charakterizují život dnešního člověka.

Mimořádně aktuální dílo, které je nezbytným krokem k přiblížení Giussaniho lidské a duchovní cesty.

Luigi Giussani  (1922-2005) absolvoval teologickou fakultu ve Venegonu, kde několik let vyučoval. V roce 1954 opustil výuku v semináři a začal učit na středních školách.
V letech 1964-1990 vyučoval úvod do teologie na Katolické univerzitě v Miláně. Od poloviny padesátých let vdechl život hnutí Comunione e Liberazione (Společenství a osvobození), které dnes působí 
v Itálii a téměř v devadesáti zemích světa. Je autorem mnoha esejů, publikovaných v několika jazycích.
Patří mezi ně např: Il senso religioso (Náboženský smysl), All’origine della pretesa cristiana (Původ křesťanského nároku), Perché la Chiesa (Proč církev), Tracce d’esperienza cristiana (Cesty křesťanské zkušenosti), Si può vivere così? (Je možné žít takto?).

Sfoglia alcune pagine del libro


Commenta


Maggiori informazioni

Chiudi

Necessari

I cookie necessari sono i cookie tecnici cioè quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente.

Questi cookie sono essenziali per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità. Senza questi cookie, che sono assolutamente necessari, un sito web non potrebbe fornire alcuni servizi o funzioni e la navigazione non sarebbe agevole e facile come dovrebbe essere. Un cookie di questo tipo viene inoltre utilizzato per memorizzare la decisione di un utente sull’utilizzo di cookie sul sito web.

I cookie tecnici sono essenziali e non possono essere disabilitati utilizzando questa funzionalità.
In generale comunque i cookie possono essere disattivati completamente nel proprio browser in qualsiasi istante.

Chiudi

Statistiche

I cookie statistici vengono utilizzati per monitorare le performances del sito, per esempio per conoscere il numero di pagine visitate o il numero di utenti che hanno visualizzato una determinata sezione.

I cookie statistici utilizzati dal nostro sito si avvalgono di servizio di Google Analytics.

L’analisi di questi cookie genera dati statistici anonimi e aggregati senza riferimento alcuno all’identità dei navigatori del sito. Sono utili anche per valutare eventuali modifiche e miglioramenti da apportare al sito stesso.

Chiudi

Targeting

I cookie di targeting sono cookie impostati da terze parti come YouTube, Facebook, Twitter.

Questi cookie tengono traccia del tuo comportamento come la riproduzione di video o quali tweet hai già visualizzato.

Se non viene dato il consenso a questi cookie, non sarà possibile guardare i video su questo sito web o utilizzare la funzionalità di condivisione sui social.

Questi cookie possono essere utilizzati dal fornitore di cookie per creare un profilo dei tuoi interessi e mostrarti pubblicità pertinenti su altri siti. Non memorizzano direttamente informazioni personali, ma si basano sull'identificazione univoca del browser e del dispositivo Internet.

Chiudi